Hodnotiaca správa 2021

Špeciálna základná škola

Kováčska 12
05601 Gelnica

Naša škola sa aj v školskom roku 2021/2022 zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. Vzhľadom k protiepidemiologickým opareniam sme aktivity vykonávali individuálne v rámci tried. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Logo pre červené stužky. Kampaň sme podporovali od konca novembra do 1. decembra výrobou a nosením červených stužiek, ktoré si žiaci odniesli domov.
Ďakujem triednym učiteľom a žiakom za aktívnu účasť na aktivitách v tejto neľahkej dobe.
Mgr. A. Gažová

Mgr. A. Gažová