Hodnotiaca správa 2021

Gymnázium Ľ.Š.

Hronská 1467/3
96049 Zvolen

V rámci akcie Červené stužky 2021, sme ako každoročne zapojili do výtvarnej súťaže a 85 žiakov našej školy vytvorili symbol, živú červenú stužku. Vzhľadom k momentálnej situácii, nebolo možné na základe rešpektovania pandemických opatrení urobiť ďalšiu plánovanú akciu, rozdávanie stužiek a osveta na chodbách školy.
S pozdravom Bónová GĽŠ Zvolen

Mgr.Viera Bónová