Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

J. Alexyho 1941/1
96001 Zvolen

Tento školský rok sa žiaci Základnej školy Janka Alexyho vo Zvolene už desiaty krát zapojili do celoslovenskej kampane Červené stužky.
Cieľom bolo oboznámiť žiakov s chorobou AIDS – prevenciou, príčinami, spôsobmi nákazy a liečby HIV/ AIDS, životom ľudí, ktorí chorobou trpia, tiež možnosťami pomoci týmto ľuďom a vzájomného spolužitia. Prvého decembra sme si pripomenuli medzinárodný deň boja proti AIDS – chorobe, ktorá nie je na Slovensku veľmi rozšírená, ale je smrteľná a zákerná. Čo je podstatné? Nemusí sa ňou nakaziť človek, ktorý má o nej dostatok informácií, pozná spôsoby nákazy a vytvorí si životný postoj, ktorý ho ochráni pred týmto ochorením. Naši bývalí žiaci sa uplatňujú a žijú aj v iných štátoch EÚ a tiež mimo Európy, kde je riziko nakazenia, vyššie ako na Slovensku. Veľa ľudí sa nakazilo HIV práve preto, že neboli dostatočne informovaní a neuvedomovali si riziká nákazy. Nevedomosť tiež spôsobuje strach o vlastné zdravie, ak sa s nakazenými ľuďmi stretneme. Svojimi postojmi im - vo svojich obavách a nevedomosti - ich zložitú životnú situáciu ešte viac znepríjemňujeme. Úspech človeka spočíva aj v tom, že sa dokáže poučiť z omylov iných. Cez prednášky, prezentáciu filmu Príbehy anjelov, diskusiou o filme, kvíz sa žiaci stávali odvážnejšími a zodpovednejšími. Žiakov, rodičov a učiteľov sme cez portál edupage informovali o zameraní a úlohách kampane, aj o stránke kampane. Žiaci vytvorili aj tematickú nástenku na školskej chodbe.
Aktívne pracujeme so žiakmi 8. ročníka. Žiaľ, tento rok sa nám pre pandemické opatrenia nepodarilo vytvárať živú Červenú stužku a rozdávať červené stužky, ktoré si obyčajne v tomto období pripíname na svoje oblečenie.
Preto kampaň vyvrcholila na našej škole pozvaním pre žiakov, učiteľov a rodičov: !!! ZAJTRA SA OBLEČME DO ČERVENÉHO !!!, aby sme vytvorili netradičnú živú červenú stužku. ako prejav toho, že:
1. poznávame spôsoby prenosu a príčiny ochorenia,
2. chceme podporiť všetky vhodné aktivity, ktoré pomáhajú zabrániť prenosu vírusu HIV
3. zároveň aj svojim spôsobom života brániť šíreniu tohto ochorenia.
Tiež sme chceli vyjadriť svoju podporu ľuďom, ktorí si chorobu nezapríčinili, ale trpia týmto ochorením.
Aktívne sa zapojili a „živú stužku“ dňa 1.12.2021 vytvorili: 179 žiakov + 37 pedagógov. K aktívne pracujúcim ôsmakom sa pripojili aj mladší spolužiaci a ich rodičia. Mladší možno teraz vyjadrili viac postoj svojich rodičov, ale keď vyrastú, aj oni sa dozvedia odbornejšie informácie. Zatiaľ sa od starších učia žiť zodpovedne.
Pospájaním triednych kolektívov v krátkom videu sme vytvorili online červenú stužku. Záznam videa je uverejnený na stránke našej školy.

Janka Felixová