Hodnotiaca správa 2021

Spojená škola - Školský internát

Spojená škola Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok
03401 Ružomberok

Žiaci nášho internátu sa aj v tomto školskom roku zapojili do kampane Červené stužky, čím chceli navonok vyjadriť solidaritu s ľuďmi trpiacimi ochorením AIDS. Kvôli aktuálnym epidemiologickým opatreniam sme tento rok nerealizovali fotenie živej červenej stužky, ani žiadnu športovú aktivitu, nakoľko nám to nedovoľujú priestory. Žiaci prvých a druhých ročníkov si pozreli spolu s p. vychovávateľkami dokumentárne filmy približujúce život ľudí chorých a umierajúcich na AIDS – Anjeli, Príbehy anjelov a Do tváre. Zapojili sa aj do výtvarnej súťaže Pohľadnica pre Červené stužky. Najkrajšie práce boli zaslané do súťaže, ostatné sme si umiestnili na nástenku v internáte. Žiaci si tiež mohli vo svojich výchovných skupinách vytvoriť červenú stužku a nosiť ju pripnutú na sebe, aby aj takto viditeľne prejavili svoju spolupatričnosť s chorými a umierajúcimi na toto ochorenie. Všetkým žiakom, ktorí sa do aktivít kampane zapojili, ďakujeme.

Mgr. Katarína Gímešová