Hodnotiaca správa 2021

Špec. základná škola s materskou školou

Lipová 622
02401 Kysucké Nové Mesto

Aj tento rok sa naša škola zapojila do kampane Červené stužky. Žiaci vytvorili vo výtvarnej súťaži pohľadnice na tému Logo pre Červené stužky, zapojili sa aj do akcie Športom pre Červené stužky. Dňa 01.12.2021 si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS sledovaním prezentácie o histórii vzniku AIDS i kampane Červené stužky. Potom riešili úlohy kvízu o kampani. Nakoniec vytvorili "Živú" červenú stužku. Počas celej kampane vyjadrovali naši žiaci i učitelia podporu ľuďom s HIV a AIDS nosením červených stužiek.

PaedDr. Igor Hlatký