Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Važecká 11
08005 Prešov

Naše „Červené stužky“


1.december – SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS – podpora kampane Červené Stužky, nielen nosením červených stužiek. Sme škola, ktorá rešpektuje a podporuje inkluzívne vzdelávanie, často práve osvetou a zapájaním sa do rôznych programov, ktoré prezentujú základné hodnoty inklúzie.
Žiaci 9. ročníka prijali výzvu a kampaň podporili aj vo výtvarnej súťaži, kde graficky vyjadrili svoj pohľad na zadanú tému. V novembri si pozreli film Anjeli, ktorý je súčasťou série filmov s názvom Moja misia I. Hlavnú protagonistku filmu sestru Františku Olexovú sme oslovili a pozvali k nám do školy. Pri stretnutí so svižnou a optimizmom sršiacou ženou si len ťažko možno predstaviť, že len nedávno videla na vlastné oči zomierať a trpieť stovky ľudí.
Na hodine anglického jazyka sme deťom z Misie sv. Jána napísali list, ktorý sme vložili do balíka a spolu s malými darčekmi odoslali do JAR. Kampaň sme podporili aj športovou aktivitou, keď sme na hodinách telesnej výchovy zorganizovali štafetu „Červené stužky.“
V novembri sme si vyrobili z krepového papiera červené kvety, ktoré sme použili ako symboly kvapiek krvi pri tvorbe živej stužky v areáli školy. Naše šikovné deviatačky taktiež pripravili červené stužky, ktoré pripli nielen svojim spolužiakom, ale aj pedagógom a ďalším zamestnancom školy.
Pri tanci „Baba Yetu“ sa zase zapotili naši tretiaci, ktorí takto spoznali africké rytmy a tance.
1. december zviditeľnila aj žiačka Linda Kukurová, a to interpretáciou piesne Ľudskosť od slovenskej speváčky Kristíny. Linda tak poslala pomyselný pozdrav všetkým ľuďom, ktorí niekedy v minulosti boli súčasťou Misie sv. Jána v Juhoafrickej Republike – či už ako pacienti alebo dobrovoľníci, ktorí tam pracovali.
Je žiaduce a nevyhnutné práve v dnešnej dobe viesť mladých ľudí k tomu, aby vedeli zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu i k zdraviu iných.


Za tím ZŠ Važecká, Prešov
Mgr. Terézia Balužinská
školský špeciálny pedagóg


Mgr.Terézia Balužinská