Hodnotiaca správa 2021

Stredná zdravotnícka škola - EKI

Námestie 1. mája 1
04801 Rožňava

Stredná zdravotnícka škola - EKI, Rožňava: Záverečná správa: „Kampaň: Červené stužky“
Naša škola sa zapojila aj v tomto školskom roku do 15. ročníka kampane: Červené stužky. Logo kampane sme vyložili na centrálnu chodbu školy, aby sa s ním oboznámili všetci žiaci ako aj pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy.
Na triednických hodinách v mesiacoch september a október sme premietali link zo stránky červené stužky: https://youtu.be/eQh0z_X_UlQ?list=UUcWdjZ17FQcRBGhzS7H-Ztw, a rozoberali túto problematiku.
Dňa 10. a 12. novembra 2021 sa v rámci tejto kampane zúčastnili naši žiaci prvých a druhých ročníkov prednášky na tému: Prevencia HIV/AIDS. O tejto problematike nás informovala Mgr. Sylvia Lengová, pracovníčka RÚVZ z Rožňavy.
Do výtvarnej súťaže: Logo pre červené stužky sa zapojili žiaci z prvých, druhých a tretích ročníkov:Nicolas Üvegeš I.B, Enikő Bartóková I.B, Emma Csontos I.B, Alexandra Zubatá I.C, Kristína Pešková II.A, Kinga Révay II.B a Nikoleta Nagyová III.B). Porota z našej školy vybrala tri najkrajšie práce, ktoré postúpili do Žiliny. Sú to práce žiakov: Nicolas Üvegeš I.B, Alexandra Zubatá I.C a Kristína Pešková II.A.
Dňa 16. 11. 2021 sa žiačky 1.C triedy: Bianka Cholvadtová, Tamara Môciková a Michaela Oravcová zúčastnili online kola 6. ročníka národnej súťaže: HIV/AIDS prevencia, ktorú organizovala Mládež Slovenského Červeného kríža. Naši žiačky sa umiestnili na 14. mieste z celkového počtu 74 škôl z územia SR s počtom bodov 58. Od víťazstva nás oddelili len 4 body. Za účasť sme obdŕžali diplom. Od začiatku októbra boli priebežne tieto žiačky pripravované z materiálov Mládeže Slovenského Červeného kríža, z metodickej príručky kampane Červené stužky, ako aj z webovej stránky Červené stužky.
Žiaci 30.11.2021 a 1. 12.2021 absolvovali prípravné onlin hodiny cez aplikáciu TEAMS pod vedením koordinátorky tejto kampane z našej školy – konkrétne: prvé ročníky (I.A, I.B, I.C), druhé ročníky (II.A, II.B, II.MA), tretie ročníky (III.B, III.MA) v počte: 134 žiakov. Prednáška je zverejnená aj na web stránke našej školy.
Na 1. december 2021 sme pripravili online vedomostnú súťaž pre žiakov prvých ročníkov (I.A, I.B, I.C) a druhých ročníkov (II.A, II.B, II.MA) – (počet žiakov zapojených do súťaže: 107) na tému: Prevencia HIV/AIDS - cez edupage našej školy.
Percentuálna úspešnosť jednotlivých tried bola nasledujúca podľa ročníkov:
1.Ročníky: Na prvom mieste sa umiestnila I.C trieda - 67,48 %. Na druhom mieste sa umiestnila I.A trieda – 65, 10 %. Na treťom mieste sa umiestnila I.B trieda – 47,6 %.
2.Ročníky: Na prvom mieste sa umiestnila II.A trieda - 61,27 %. Na druhom mieste sa umiestnila II.MA trieda – 60, 41 %. Na treťom mieste sa umiestnila II.B trieda – 52,9 %.
Naša škola, dňa 1. decembra 2021 - na Svetový deň boja proti AIDS - sa zapojila do nosenia červených stužiek a červeného trička síce nie prezenčnou formou, ale dištančnou formou cez aplikáciu TEAMS. Vyložili sme na net aj plagát: 1. december - Nosím červené tričko, červenú stužku-, ako aj zopár fotiek z aktivity.
Všetky aktivity sme zverejnili aj pre širokú verejnosť cez webovú stránku školy, pre našich žiakov, rodičov, zamestnancov aj cez edupage. Prikladáme zopár fotiek z týchto aktivít.

Mgr. Antónia Lorko