Hodnotiaca správa 2021

Gymnázium

Ľ. Štúra 26
07101 Michalovce

Naša škola sa v školskom roku 2021/2022 prvýkrát zapojila do kampane Červené stužky. Od začiatku mesiaca september sme sa kontinuálne podieľali na tejto „malej osvete“ u nás medzi študentmi. Zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS sme začali vytvorením miesta pre nástenku kampane Červené stužky, na ktorú sme umiestnili plagát kampane, zameranie kampane a jej význam pre ľudí. Dané aktivity sme sa rozhodli realizovať v duchu tolerancie, ktorú považujeme za základ fungovania v diverzitnej spoločnosti. Mesiac október bol významným mesiacom z dôvodu zorganizovania odbornej prednášky na tému HIV/AIDS, kde sme sa obrátili na odborníkov zo Slovenského Červeného kríža. Študentom sa najväčšmi pozdávala časť odbornej prednášky, kde došlo k búraniu mýtov a stereotypov v spoločnosti, ktoré pramenia práve z neznalosti. Neznalosť budí u ľudí strach, a často v dôsledku strachu budujeme pomyselné steny okolo nás samých a vytvárame si skreslené predstavy, ktoré náš mozog klamú o ich pravdivosti. Rozhodli sme sa tento proces zastaviť priamo na začiatku a to zvyšovaním úrovne vedomostí, ktorá otvára nielen ľudskú myseľ, ale aj srdce.
Plánovali sme na škole zorganizovať peer skupinu zloženú zo starších študentov, ktorí by pod vedením školskej psychologičky realizovali stretnutia so študentmi obsahujúce rôzne aktivity na danú tému. Bohužiaľ, pandemická situácia nám daný plán neumožnila zrealizovať. Nám to neprekáža, vytvorila sa nám úžasná príležitosť do budúceho školského roka – ďalšieho ročníka kampane Červené stužky.
Novembrový mesiac bol plný rozličných aktivít. Pripravili sme stretnutia s jednotlivými triedami, na ktorých sme definovali, čo AIDS a HIV je, ako ich rozlišujeme, diskutovali sme o jednotlivých fázach vírusu, formách prenosu, možnostiach liečby, prevencie, o strediskách bezplatných a anonymných vyšetrení. Diskutovali sme o aktuálnej situácií na Slovensku pomocou štatistík od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Študenti boli aktívni, dokonca sami do diskusie prispievali zahraničnými štúdiami preventívnej liečby.
Tiež sa nám podarilo zapojiť sa aj do výtvarnej súťaže v tvorbe loga. Žiadna práca však nevyšlo navnivoč, pretože sme ich umiestnili na nástenke školy. Tiež sme spolu so študentmi sledovali dokumentárny film sestry Františky Olexovej, ktorý otvoril búrlivú diskusiu.
Kampaň Červené stužky sme zverejnili na stránke školy, kde sme tiež aktualizovali prebiehajúce dianie. Konečná časť kampane sa realizovala v duchu kreatívnych činností, kde si študenti vyrobili veľkú červenú stužku, počúvali pieseň Benedicat Africa a zo saténovej červenej stuhy vytvorili dievčatá študentky malé stužky, ktoré nosili až do vyvrcholenia kampane dňa 1.12.2021.
Realizovaním kampane sa cítime citlivejší a vieme, že sa nás táto problematika týka viac ako sme si doteraz mysleli !


Zrealizované aktivity kampane:
- zrealizovanie aktivít dňa 1. decembra 2021 na zviditeľnenie a podporu Svetového dňa boja proti AIDS na školách
- realizácia odbornej prednášky alebo besedy o HIV/AIDS
- realizácia online vyučovacej hodiny na tému HIV/AIDS
- zapojenie sa do výtvarnej súťaže pre SŠ „Červené stužky“
- tvorba a nosenie červených stužiek od 25.11. do 1.12.2021
- premietnutie filmu Anjeli
- oboznámenie médií s aktivitami pre kampaň
- zaslanie Správy o priebehu kampane do 7.12.2021

Mgr. Ivana Baranová (školská psychologička)