Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s MŠ

Tuhrina 4
08207 Tuhrina

Svetový deň AIDS – Kampaň Červené stužky
Naša škola sa v tomto školskom roku 2021/2022 po prvýkrát zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky.
Na podporu tejto kampane sa na našej škole uskutočnili rôzne akcie.
1. V hlavnej budovy školy bola vytvorená nástenka na ktorej sme informovali žiakov s cieľom kampane a s nebezpečenstvom šírenia HIV/AIDS. Na nástenku sme umiestnili aj plagát kampane.
2. Na triednických hodinách si žiaci pozreli prezentáciu so základnými informáciami o tejto zákernej chorobe. Následne si overili svoje vedomosti kvízom.
3. Žiaci siedmeho ročníka mali možnosť pozrieť si video s názvom HIV/ AIDS.
4. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci zhotovili výtvarné práce s tematikou HIV/AIDS ktoré boli vyvesené na nástenke.
Vyvrcholením podujatia bolo vytvorenie symbolu boja proti AIDS, ktorým je červená stužka. Vytvorením tohto symbolu sme chceli vyjadriť solidaritu všetkým, ktorých postihla táto zákerná – nevyliečiteľná choroba.

Mgr. Ivana Sukovská