Hodnotiaca správa 2021

Základná škola J. M. Petzvala

Moskovská 20
059 01 Spišská Belá

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV. Je zameraná na 1. december – Svetový deň boja proti AIDS, na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS, na mladého človeka a na jeho vedenie k zdravému životnému štýlu, na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb s nimi spojených. Je venovaná mladým ľuďom, ktorí sa do nej môžu zapojiť prostredníctvom svojej školy viacerými aktivitami.
Naša škola sa opäť zapojila do celoslovenskej kampane, a to radom podujatí (účasť vo výtvarnej súťaži, premietanie DVD Príbehy anjelov, zhotovenie tematickej nástenky o AIDS, tvorba a nosenie červených stužiek, rozhlasová relácia na podporu Svetového dňa boja proti AIDS) zameraných na zvýšenie informovanosti o tejto zatiaľ stále smrteľnej chorobe a jej prevencii.
To, že sa žiaci zaujímajú o ľudí s HIV a AIDS, nie sú k problému ľahostajní a venujú sa vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo, dokazujú červené stužky, ktoré si sami zhotovujú v posledný novembrový týždeň a nosia 1. decembra, kedy kampaň vrcholí. Vďaka kampani sa vytvára priestor, v rámci ktorého máme možnosť upozorniť žiakov na existenciu tejto závažnej choroby, zlepšiť ich vedomosti o nej, jej šírení a najmä prevencii, lebo AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

Mgr. Silvia Lorenčíková