Hodnotiaca správa 2021

Špeciálna základná škola

Ul. SNP 49
05342 Krompachy

V školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do 15. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky aktivitami: Pohľadnica pre Červené stužky, zviditeľnili sme tento projekt umiestnením plagátov v priestoroch školy a taktiež sme sa o chorobe AIDS a prevencii rozprávali. Dňa 2.12. sme si pripomenuli „1.december – Svetový deň boja proti AIDS“ rozhovorom a nosením pripnutej červenej stužky. Počas roka sme si pozreli video - Príbehy anjelov, uskutočnili sme prednášku, pozreli sme si prezentáciu o AIDS. v Rámci prevencie sme si zorganizovali športové aktivity. Uskutočnené aktivity sú zverejnené aj na webovej stránke školy.

PhDr. Gondová, Mgr. Koršňáková