Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s MŠ

Hlavná 367/7
08212 Kapušany

Aj v tomto náročnom (nielen) školskom roku sa naša škola, ZŠ s MŠ Kapušany, zapojila vrámci možností a protiepidemiologických opatrení, do ďalšieho ročníka kampane Červené stužky. Podarilo sa nám vytvoriť živé červené stužky v každej triede na prvom stupni aj druhom stupni ZŠ. Mali sme aj triedy, v ktorých každý prítomný žiak bol oblečený v červenej farbe. Víťazné triedy boli odmenené sladkou odmenou. Zároveň sa triedne učiteľky vrámci aktivity tvorby živej stužky so žiakmi porozprávali o význame kampane, o symbole červenej stužky a dôležitosti vyjadrovania solidarity s ľuďmi postihnutými rôznymi chorobami. Ako škola sme sa zapojili aj prácami do výtvarnej časti kampane. O Svetovom dni boja proti AIDS sme informovali aj v školskom rozhlase a v školskom časopise „V školskom tričku“ a na web stránke školy. Kampaň sme podporili aj nástenkou pri hlavnom vchode do budovy školy. Veríme, že budúci rok nám prinesie viac možností ako sa zapojiť a podporiť kampaň Červené stužky, pretože je veľmi dôležité byť solidárny a nápomocný chorým ľuďom, ktorým aspoň takto môžeme pomôcť zmierniť ich bolesť a utrpenie.

Mgr. Miroslava Martonová