Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Park Angelinum 8
04215 Košice-Staré Mesto

Správa pre Červené stužky

Naša Základná škola Park Angelinum v Košiciach sa aj v školskom roku 2021/22 zapojila do 15.ročníka tejto kampane rôznymi akciami na hodinách biológie, etickej a náboženskej výchove, občianskej náuke alebo triednických hodinách. Napriek pandemickej situácií p.uč. Karasová pripravila pre žiakov deviateho ročníka zaujímavú prezentáciu a kviz. Na hodinách ETV a NBV p.uč. sprostredkovali žiakom príbehy cez DVD Anjeli. Naši žiaci sa zapojili aj do výtvarnej súťaže LOGO pre ČERVENÉ STUŽKY. Naj akciou bola ,,VÝZVA pre ČERVENÉ STUŽKY “, s ktorou prišli žiaci 9.A. Cieľom bolo vytvoriť symbolicky Živú stužku v rámci triedy a tak vyjadriť podporu ľuďom žijúcim s HIV/AIDS , zahodiť predsudky, ktoré sa s touto problematikou spájajú a poukázať na vzájomnú ľudskú toleranciu, empatiu a súcit. Teší nás , že do Výzvy sa zapojili všetky triedy 2.stupňa aj s triednymi učiteľmi a dokonca aj žiaci 3.B, ktorí zachytili túto výzvu vďaka rozhlasovej relácii, ktorú pripravili žiačky 9.A. Kampaň sme zviditeľnili aj plagátom a tvorbou stužiek pre našich pedagógov.

Mgr.Henrieta Herczegová