Hodnotiaca správa 2021

Diagnostické centrum

J. Jančeka 32
03401 Ružomberok

V diagnostickom centre sa venujeme preventívnym aktivitám rôzneho smeru. Koncom septembra sme prijali výzvu kampane- Červené stužky. Postupne sme sa oboznamovali s významom, predstavení kampane a všetko, čo k danej téme patrilo.
- symbol červenej stužky
- kvíz o kampani
- prednášky a besedy o HIV/AIDS v rámci vyučovacích predmetov na našej škole(TKC,PSP)
- duševné zdravie
- sledovanie preventívnych filmov o Obchodovaní s ľuďmi, spojená aktivita s prednáškou za spolupráci PZ SR okres Ružomberok
- zapojenie do výtvarnej súťaže
- volejbalový turnaj
- výroba červených stužiek
1. december 2021 najdôležitejším dňom- nosením červených stužiek a pripomenutím si solidaritu v boji proti chorobe AIDS.

Demková

Demková Marcela