Hodnotiaca správa 2021

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Komenského 215
03852 Sučany

Kampaň Červená stužka je už neodmysliteľnou súčasťou školského roka na BGMH Sučany. Tento rok nebol výnimkou. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii sme sa na našej škole zapojili do kampane a vyjadrili tak spolupatričnosť k ľudom s vírusom HIV ako aj k ľuďom s AIDS.
Už druhý rok sa kampaň Červené stužky uskutočnila možno troška netradične online, no zároveň, a to nás veľmi teší, aj v priestoroch školy. Žiaci sa zapojili do rôznych súťaží, či už do výtvarnej, kde mali za úlohy vymyslieť logo kampane, alebo do online kvízu, kde sa mohli dozvedieť niečo o víruse HIV a s ním spojeným AIDS. K dispozícii mali aj prednášku o víruse. Nakoľko to momentálna situácia nedovolila, edukačná prednáška sprostredkovaná Martinským klubom medikov s názvom „HIV nie je AIDS“ sa presúva do druhého pol roka. Aj toto však uvítame, nakoľko si tak problematiku HIV môžeme priblížiť po celý rok.
Kampaň vyvrcholila Svetovým dňom boja proti AIDS a to 1. decembra 2021 u nás na škole. Tento rok po chodbách oblečení v bielom a červenom nechodili len učitelia ale aj žiaci. Zároveň sme na tričkách mali pripnuté červené stužky, ktoré si žiaci sami vyrobili. Kvôli pandemickým opatreniam sme sa nemohli spojiť a symbolicky vytvoriť živú červenú stužku, no ani tak sme nezaháľali a aspoň v triedach sa odfotili, pár z fotiek prikladám aj k tejto správe.

Všetkým zúčastneným veľmi ďakujem a verím, že aj keď sme sa nemohli spoločne podieľať na vytvorení živej červenej stužke, fyzicky sme ju na oblečení nosili, a čo je podstatnejšie, v srdci ju máme stále.

Mgr. Kristína Lukašíková

Mgr. Kristína Lukašíková