Hodnotiaca správa 2021

Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Pánska 2420
085 01 Bardejov

Červená stužka
Aj naša škola sa tento rok v rámci celoslovenskej kampane „Červená stužka“ zapojila do viacerých aktivít, ktoré súvisia so stále aktuálnou témou HIV/AIDS. V propagácii a rozširovaní základných informácii o tejto chorobe sme v triede 8. ročníka vyrábali samotné červené stužky. V triede sa konala beseda po dopozeraní filmu Anjeli a diskutovali sme o šírení HIV, čím sme otvorili väčší priestor na premýšľanie o dopade AIDS na ľudské osudy. Po ukončení besedy, žiaci mali možnosť si zasúťažiť pri riešení kvízu, kde nesmela chýbať aj sladká odmena. So žiačkami 9. ročníka sme sa zapojili do výtvarnej súťaže- Logo pre červené stužky. Cieľom realizovaných aktivít bolo nielen zvýšenie povedomia žiakov o tejto chorobe, jej šírenia a možnosti prevencie, ale aj vyjadrenie solidarity s ľuďmi trpiacimi AIDS.
Link: https://czssfdl.edupage.org/news/#news-4801

Mgr. Klaudia Olejárová