Hodnotiaca správa 2021

Špec. základná škola

SNP 827/53
07801 Sečovce

Špeciálna základná škola, SNP 827/53 v Sečovciach sa zapojila aj tento rok do pätnásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky.
Naša škola sa zapojila do súťaže „Logo pre Červené stužky“, zaslali sme 3 súťažné logá. Umiestnili sme na viditeľné miesto plagát kampane Červené stužky, aby pripomínal našim zamestnancom, ale aj okoloidúcim, že je dôležité bojovať proti nebezpečnému ochoreniu.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 sme realizovali prednášky a besedy na tému duševné zdravie a závislosti a na tému obchodovanie s ľuďmi v rámci tried. Spoločne so žiakmi sme vyrobili červené stužky, ktoré nosili žiaci a zamestnanci našej školy. Nosenie červenej stužky sme zverejnili aj na internetovej stránke našej školy. Tešíme sa na ďalší ročník kampane Červené stužky.

V Sečovciach Mgr. Kamila Gábor Lörincová

Mgr. Kamila Gábor Lörincová