Hodnotiaca správa 2021

Liečebno-výchovné sanatórium

Pri kaštieli 1
94901 Nitra

V našom liečebno-výchovnom sanatóriu si Svetový deň boja proti HIV a AIDS pripomíname každoročne. Nie však iba jeden deň. Tak tomu bolo aj tento rok.
Celý týždeň od 22.11.-25.11.2021 sme so žiakmi organizovali rôzne aktivity - čítali sme knihu Nenič svoje múdre telo, besedovali sme o drogách a nebezpečných následkoch ich užívania, ale aj o zdravom životnom štýle, zrealizovali sme kvíz, tému sme stvárňovali výtvarne na hodinách výtvarnej výchovy, viazali sme stužky, vyrábali srdiečka.
Vyvrcholením bol Deň nosenia červenej stužky - 25.11.2021. V tento deň sa všetci zamestnanci aj žiaci (na znak solidarity s tými, ktorí týmto ochorením trpia a vyjadrenia úcty k tým, ktorí im pomáhajú) obliekli do červenej farby a pripli si červenú stužku.

Mgr. Marta Krajancová