Hodnotiaca správa 2021

Gymnázium Andreja Vrábla

Vojenská 88
934 01 Levice

Správa v Kampani Červené stužky
V októbri sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili besedy o úlohách Slovenského červeného kríža. Mladí zdravotníci im porozprávali o skúsenostiach s touto prácou.
1.12. 21 Aktivisti červeného kríža urobili pre žiakov prvých ročníkov + kvinta prednášku o HIV a AIDS.
1.12. 21 Žiaci prímy a tercia vytvorili živú červenú stužku.


Miriam Frajtová