Hodnotiaca správa 2021

Stredná zdravotnícka škola

Lúčna 2
98417 Lučenec

Správa o priebehu kampane Červené stužky
na Strednej zdravotníckej škole v Lučenci 2021

Stredná zdravotnícka škola v Lučenci sa zapája každoročne do kampane Červené stužky. Aktivity aj na našej škole boli ovplyvnené nepriaznivou pandemickou situáciou a niektoré aktivity boli realizované prezenčne, no niektoré online formou.
Aktivity súvisiace s kampaňou na našej SZŠ:
- Príprava červených stužiek študentami školy
- Zhotovenie informačného materiálu o HIV/AIDS na webovej stránke školy (článok+fotky)
- Informácia o priebehu kampane na facebooku školy
- Realizácia dňa boja proti HIV/AIDS – pripínanie stužiek študentmi na škole a v rámci prevencie možnosť voľného odberu prezervatívu získaných od sponzorov (29.11.2021)
- Realizácia prednášky s besedou na danú tému a premietnutie filmu Anjeli pre 1. a 2. ročníky SZŠ (Mgr. Alexandra Marko) aj prezenčnou aj dištančnou formou
- Online prednáška s besedou na danú problematiku pre 8. a 9. ročníky ZŠ Karola Supu v Lučenci online formou (Mgr. Alexandra Marko)
- Zapojenie sa do výtvarnej súťaže
- Prednáška na tému duševné zdravie pre 4.ročníky (Mgr. Alexandra Marko)
Sme radi, že sa naša škola mohla aktivitami zapojiť a podporiť kampaň Červené stužky. Bojovať proti šíreniu HIV/AIDS spočíva hlavne v informovanosti a prevencii, tú sme naplnili.
Mgr. Alexandra Marko

Mgr. Alexandra Marko