Hodnotiaca správa 2021

Stredná zdravotnícka škola

Daxnerova č. 6
91792 Trnava

Trnavskí zdravoťáci opäť v červeno-bielom
Stredná zdravotnícka škola v Trnave sa už tradične zapája do celoslovenskej kampane zameranej na boj proti HIV/AIDS s názvom Červené stužky, ktorá prebieha od septembra do decembra 2021. Naši žiaci sa už v októbri zapojili do prvej – výtvarnej aktivity pod vedením pani vychovávateľky Márie Surmajovej, do tvorby loga Červených stužiek. Spomedzi mnohých zúčastnených boli za školu zaslané tri výtvarné práce, návrh Lenky Palanskej (IV.C), Martiny Šaradínovej (III.C) a Sindy Homolovej (II. B).
Vedomosti o tejto chorobe si žiaci študijného odboru masér doplnili vďaka pánovi učiteľovi PhDr. Petrovi Pristachovi, ktorý bol ich konzultantom v rámci Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia 2021, v ktorej trnavskí maséri postúpili do národného kola.
Na záver mesiaca november sme v súvislosti so zviditeľnením 1. decembra Svetového dňa boja proti AIDS vyzvali žiakov, pedagógov i blízku verejnosť prostredníctvom správy na webovej stránke školy k podpore kampane nosením červeného alebo bieleho oblečenia a pripnutím si červenej stužky v čase 29. 11. – 1. 12. 2021. O participácii Strednej zdravotníckej školy v Trnave na kampani Červené stužky sme informovali aj Asociáciu stredných zdravotníckych škôl na Slovensku.

Mgr. Veronika Hlavatá