Hodnotiaca správa 2021

Gymnázium

Šrobárova 1
04223 Košice-Staré Mesto

Červené stužky
MOTTO: Život má cenu motýlích krídel ..!

Naše gymnázium sa zapojilo aj napriek pandemickej dobe do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí.
Tvorivé aktivity, ktoré sa dali uskutočniť boli organizované k 1. decembru 2021. Zrealizovali sme prednášky o AIDS/HIV a o duševnom zdraví.
Pre informáciu sme vyvesili plagáty na miestach viditeľných pre žiakov, rodičov a zamestnancov.
Obľúbenou aktivitou našich žiakov je už tradične výtvarná súťaž logo „Červené stužky“. Opäť sa naši žiaci zapojili a pohľadnice boli odoslané na Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.
Na vyjadrenie solidarity v boji proti chorobe AIDS sme v období od 29. novembra do 1. decembra 2021 chodili oblečení v červenom a podporili takto túto šľachetnú myšlienku a spoločne sme ťahali za rovnakú „stužku“. Pandemická situácia na škole nám nedovolila pripínať, inak veľmi obľúbené červené stužky.
Vyvrcholením kampane je vytvorenie veľmi obľúbenej „Živej červenej stužky“, ktorá sa žiaľ nemohla uskutočniť.
Veľmi nás potešilo a príjemne prekvapilo, že náš žiak Daniel Kalakay uspel vo výtvarnej súťaži grafický dizajn a obhájil 1. miesto.

Mgr. Daniela Siváková
Koordinátor prevencie

Mgr. Daniela Siváková