Hodnotiaca správa 2021

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána

Sovietských hrdinov 80
089 01 Svidník

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána Svidník

1.december Kampaň Červené Stužky

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do kampane boja proti AIDS.
Vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu na základe rešpektovania pandemických opatrení nebolo možné realizovať plánované aktivity.
Prednášky a besedy na tému ochorenia HIV/AIDS boli súčasťou vyučovacích hodín(ZKC).
1 december- v tento deň si žiaci pripli červené stužky, na vyjadrenie solidarity v boji proti chorobe AIDS si mali obliecť čokoľvek červené. Žiakom boli premietnuté filmy o AIDS - ANJELI,PRIBEHY ANJELOV... .
V školskej kaplnke sa modlili a spievali duchovné piesne, aby takto prosili za chorých, ktorí trpia týmto ochorením, vyprosovali silu a potrebná milosti nielen pre nich ale aj pre tých , ktorí sa o ne starajú.
Vďaka všetkým , ktorí sa zapojili do kampane.

Mgr Valéria Lorencvá

Mgr Valéria Lorencová