Hodnotiaca správa 2021

Špec.základná škola

Zvolenská cesta 2396/39
98401 Lučenec

V školskom roku 2021/2022 sme sa napriek pandemickej situácii s Covidom 19 opäť zapojili do 15.ročníka celoslovenskej kampane s názvom Červené stužky rôznymi aktivitami a samozrejme umiestnením plagátu kampane na nástenke v škole.
Ako prvá aktivita sa uskutočnila Prezentácia ku Kampani, v ktorej boli žiaci informovaní o danej problematike a oboznámení s aktivitami Červených stužiek, ktoré sa budú konať v našej škole.
V októbri 2021 prebehla beseda a diskusia s pracovníkom CPPPa P, pánom Alexandrom Harišom, na témy „Závislosť a duševné zdravie“ , „Obchodovanie s ľuďmi“ a „HIV / AIDS“. V tomto mesiaci sme sa ešte zapojili svojimi výtvarnými prácami do výtvarnej súťaže s názvom LOGO pre Červené stužky.
Počas mesiaca november 2021 prebiehala už známa aktivita - vytvorenie „vlastnej triednej“ červenej stužky, ako symbolu boja proti HIV/AIDS. Okrem tejto celotriednej aktivity, žiaci absolvovali kvíz, ktorý sa týkal tejto problematiky a na rozptýlenie skladanie puzzle, na ktorých bola zobrazená červená stužka alebo plagát červených stužiek – ťaháme za rovnakú stužku.
V novembri a v decembri sa uskutočnila tiež už známa školská súťaž „O najkrajšieho anjela s červenou stužkou“, z ľubovoľného materiálu, ľubovoľnej veľkosti, ale anjel musel mať červenú stužku.
V dňoch 22. a 23.novembra 2021 sa vyrábali červené stužky na hodinách PRV a VYV.
V týždni od 25.novembra do 1.decembra 2021 sa vyrobené červené stužky nosili ako prejav solidarity voči všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo postihnutí chorobou AIDS.
Keďže od 30.novembra prešli žiaci druhého stupňa na dištančné vzdelávanie, urobili sme dňa 1.decembra 2021 aktivitu „Živá“ Červená stužka na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS, iba so žiakmi prvého stupňa.
Zodpovedná osoba: Mgr. Erika Šoltésová
Mgr. Erika Šoltésová