Hodnotiaca správa 2021

ZŠ J.A.Komenského

Komenského 652/50
02001 Púchov

Milí organizátori kampane,

aj na našej škole ZŠ J.A.Komenského v Púchove sme si 1.decembra pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS. Žiaci spolu s učiteľmi sa do tejto kampane zapojili ochotne a s úprimným záujmom. Zrealizovali sme tieto aktivity:

Aktivity realizované v mesiaci október – november 2021:
- prezentácia filmu Príbehy anjelov,
- diskusia s pedagógmi na tému ochorenia HIV/AIDS na hodinách biológie,
náboženskej a etickej výchovy,
- zapojenie sa do výtvarnej súťaže o „NAJ“ logo kampane,
- tvorba transparentu „Svetový deň boja proti AIDS – 1. DECEMBER“,
- výroba červených stužiek, ktoré sú symbolom tejto kampane,
- šírenie osvety kampane formou školského webu (správa o zrealizovaných
aktivitách v škole),
- šírenie osvety kampane formou zverejnenia článku v Púchovských novinách

Aktivity realizované 1. decembra 2021:
- umiestnenie plagátu „Svetový deň boja proti AIDS“ na hlavný vchod školy
- oblečenie sa „do červeného“ na znak vyjadrenia solidarity k ľuďom s týmto
ochorením,
- školská rozhlasová relácia venovaná kampani Červené stužky spojená s
piesňou Baba Yetu
- rozdávanie stužiek a informačných bulletínov v triedach na 2.stupni.


Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme edukovať deti o existencii tohto ochorenia a zároveň ich učiť k tomu, akým spôsobom môžu prispieť k zníženiu šírenia nákazy HIV/AIDS, zároveň tiež, ako môžu ochrániť seba i druhých pred týmto ochorením a v neposlednom rade vyjadriť solidaritu ľuďom s ochorením HIV/AIDS. Radi sa do tejto kampane zapojíme aj o rok.

Prajeme všetko dobré,
s pozdravom,
Mgr.Marika Pechová
školský psychológ ZŠ J.A.Komenského v Púchove

Mgr. Marika Pechová