Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

Hviezdoslavova 1
05001 Revúca

Kampaň Červené stužky - ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca
Aj tento rok nám Červená stužka pripomína kampaň boja proti AIDS. Je to už 14. ročník kampane Červené stužky, ktorá každoročne organizuje rôzne aktivity zamerané na šírenie informácii o nebezpečenstvách šírenia HIV/AIDS. Infekcia HIV a choroba AIDS je celosvetový problém, no v posledných rokoch pozorujeme vzostupný trend vo výskyte nových prípadov infikovaných na HIV aj na Slovensku. Nemôžeme byť preto ľahostajní. V tohtoročnej kampani sme na ZŠ, Hviezdoslavova 1 zrealizovali nasledujúce aktivity:
V októbri sa žiaci druhého stupňa na hodinách výtvarnej výchovy venovali tvorbe LOGA pre Červené stužky. Ich práce spolu s plagátom kampane sú vyvesené na nástenke v priestore školy.
Počas dištančnej formy vyučovania sme si čas strávený doma vyplnili online prednáškou na tému HIV/AIDS. Po minulé roky žiaci našej školy vytvárali „ŽIVÉ“ ČERVENÉ STUŽKY. Obliekli si červené tričká, vzali červené stuhy, balóny a spoločne v budove školy alebo na školskom dvore vytvorili živé červené stužky. Tento rok bola aktivita „Živá červená stužka“ zrušená. Netrvalo dlho a prišli sme na spôsob ako aktivitu uskutočniť. So žiakmi 9.A a 9.B triedy sme pomocou rôznych kusov oblečenia červenej farby vytvorili ONLINE „živú“ Červenú stužku.
Aj napriek tomu, že v tejto chvíli sa zameriavame najmä na súčasné ochorenie COVID-19, kampaň Červené stužky nie je zbytočná. Pri oboch závažných ochoreniach je potrebné zaujať spoločný postoj. A tým je, že proti nim je potrebné bojovať v prvom rade prevenciou. Vykonávať preventívne opatrenia, šíriť poznatky a informácie o týchto ochoreniach, používať ochranné prostriedky a nevystavovať sa nebezpečenstvu.

Mgr. Michaela Klimentová