Hodnotiaca správa 2020

Základná škola s MŠ

Školská 290
03496 Komjatná

Tak ako pre celý svet, tak aj pre nás bol tento školský rok iný. Ale na 1. december sme nezabudli. Aspoň rozhlasovou reláciou, nástenkou na chodbe školy pre žiakov I. stupňa a krátkymi príhovormi na online hodinách pre žiakov II. stupňa sme sa snažili priblížiť žiakom našej školy 1. december. Taktiež sme si tento deň pripomenuli červeným oblečením.

Mgr. Hubáčková