Hodnotiaca správa 2020

Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom

Školská 766/2
97242 Lehota pod Vtáčnikom

Naša škola sa aj tento školský rok prihlásila do kampane Červené stužky. Realizácia loga a literárnej práce nebola možná pre karanténne opatrenia a pre zatvorenie školy. Online vyučovaciu hodinu realizovala koordinátorka na hodine biológie v 7. ročníku s použitím prezentácií na stránke kampane k téme HIV vírus a ochorenie AIDS. Žiaci našej školy 8. a 9. ročníka videli počas hodín biológie film Príbehy anjelov, 7. ročník si film pozrie po návrate do školských lavíc. Koordinátorka kampane na škole vytvorila červené rúška pre každý ročník s označením príslušnej triedy. Pospájala ich a vytvorila symbol kampane AIDS. Rúško predstavuje obraz solidarity našich žiakov, ktorí sú počas online vzdelávania doma a aspoň takouto cestou sa zapojili.

RNDr. Dagmar Černáková