Hodnotiaca správa 2020

Špec. základná škola

Slnečná 421
05914 Spišský Štiavnik

Aj naša škola sa zapojila do kampane Červené stužky, ktorá prebiehala od 2. septembra 2020. Kampaň nám nie ja ľahostajná, lebo upozorňuje na nebezpečenstvo závažného ochorenia akým je AIDS/HIV, pomáha zlepšiť informovanosť o tomto celosvetovom probléme. Žiaci našej školy v mesiaci október sa zapojili svojimi výtvarnými prácami do výtvarnej súťaže s názvom LOGO pre Červené stužky. V mesiaci november žiaci na hodinách výtvarnej výchovy a pracovnom vyučovaní vyrobili Červené stužky, ktoré potom v týždni od 25. novembra do 1. decembra 2020 nosili ako prejav solidarity s tými, ktorí sú postihnutí chorobou AIDS, alebo nakazení vírusom HIV.

Mgr. Alena Karabinová