Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

Čaklov 495
09435 Čaklov

Červené stužky v ZŠ Čaklov

Hoci je rok 2020 v školách iný, ako býval ten minulý, naša Základná škola sa opäť s radosťou zapojila už do štrnásteho ročníka kampane ČERVENÉ STUŽKY. O Svetovom dni boja proti AIDS sme žiakov 1. decembra informovali prostredníctvom rozhlasovej relácie, v ktorej sme im priblížili aktivity spojené s týmto dňom a kampaň červené stužky. Žiaci prvého stupňa spolu s pani učiteľkami v predchádzajúcom týždni vyrábali červené stužky nie len pre seba, ale pre všetkých žiakov a zamestnancov našej školy, aby sme si ich mohli pripnúť na náš odev a vyjadriť tak solidaritu a spolupatričnosť ľuďom trpiacim týmto zákerným ochorením. Počas tvorenia červených stužiek sme sa rozprávali o význame kampane, o symbole červenej stužky, o prevencii, a vo všeobecnosti o chorobe AIDS. V rámci aktivít sme sa zapojili aj do online olympiády, v ktorej sme si naozaj potrápili naše hlavičky. Ostali sme síce bez umiestnenia, ale radi sme vyskúšali niečo nové a podporili kampaň aj takýmto spôsobom. Žiakom, ktorí sa dištančne vzdelávajú sme pripravili online vyučovaciu hodinu na tému – Život je dar. Počas hodiny sme si predstavili symbol červenej stužky, pojmy HIV a AIDS a pracovali sme s Vami poskytnutými materiálmi a metodickou príručkou. Zaspievali sme si pieseň baba yetu a za domácu úlohu sme si dohodli vytvoriť náramok priateľstva z červenej a bielej nite, ktorý venujeme našim kamarátom. Počas celého dňa 1. decembra sme sa snažili čo najviac zviditeľniť Svetový deň boja proti AIDS na našej škole a vyjadriť tak náš postoj, že nám to nie je jedno a že aj nás sa to TÝKA. Hoci v týchto dňoch my, aj celý svet bojujeme s pandémiou koronavírusu, nezabúdame však, že aj HIV/AIDS ochorenia sú nebezpečné pre naše zdravie a život. Veríme, že budúci rok nám prinesie viac možností ako sa zapojiť a podporiť kampaň Červené stužky, pretože je veľmi dôležité byť solidárny a nápomocný ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Je pre nich dôležité vedieť, že v tom nie sú SAMI !

Mgr. Agáta Zavadová