Hodnotiaca správa 2020

Gymnázium T. Vansovej

17. novembra 6
06401 Stará Ľubovňa

Naša škola, Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa, sa aj v tomto školskom roku zapojila do kampane Červené stužky 2020.
Aj napriek pandémii v súvislosti so šírením koronavírusu sa nám podarilo spropagovať 1. december - Svetový deň v boji proti AIDS.
Žiakom celej školy bola 30.12.2020 prostredníctvom aplikácie Edupage zaslaná hromadná správa v znení:
Milí študenti,
naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do kampane Červené stužky. Červené stužky sú symbolom 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS, ktorý sa do povedomia ľudí dostal predovšetkým červenou farbou. Preto sa aj my staňme spolupodieľateľmi sa tohto červeného dňa.
Postupuj podľa pokynov:
1. Zajtra (v utorok) si obleč niečo červené – tričko, nohavice, šaty, ponožky, šatku, šál, čiapku, ... alebo si červenú stužku vlastnoručne vyrob a pripevni na tričko.
2. Odfoť sa a fotografiu pošli na e-mail.
Ďakujem!
Na druhý deň žiaci zasielali fotografie (pozri príloha fotografií) spolu s komentárom, že sú radi, že aj naša škola sa napriek dištančnému vzdelávaniu zapojila do propagácie Svetového dňa v boji proti AIDS.
Ďalšou aktivitou bola prednáška pre žiakov IV.O a maturantov z biológie, ktorým sme premietli video o víruse HIV/ochorení AIDS. Po zhliadnutí videa sme so žiakmi diskutovali o danej téme, ktorá sa v dnešnej modernej dobe dostáva čoraz viac do povedomia. Sami žiaci však majú pocit, že aj napriek informovanosti verejnosti, je táto téma dosť tabu. Žiaci nemali problém vyjadrovať svoje názory k danej téme. Hodina prebehla online prostredníctvom aplikácie Zoom (pozri príloha fotografií). Pre absolútnu dokonalosť sme žiakov vyzvali k tomu, aby sa aj na online hodinu obliekli do symbolickej farby Svetového dňa v boji proti AIDS - červenej.

Žiaci vyjadrili radosť, že do Svetového dňa v boji proti AIDS sa s radosťou zapoja aj v budúcom školskom roku v nádeji, že to už bude prezenčne.

Mgr. Veronika Bolešová