Hodnotiaca správa 2020

Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola

Bratislavská cesta 10
94525 Komárno

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do 14. ročníka celoslovenskej kampane ,,Červené stužky”, ktorá sa uskutočnila v rámci svetového boja proti AIDS. Červená stužka je symbolom pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Kampani sme sa začali venovať na začiatku októbra, kedy sme v škole vyvesili plagáty s informáciami o vyhlásených súťažiach s témou AIDS. Naši grafici mali za úlohu urobiť redizajn loga červenej stužky. Na súťaži sa zúčastnilo 18 žiakov z druhého a tretého ročníka. Žiaci najprv nakreslili na papier svoj návrh a potom to preniesli do počítačovej podoby. Prostredníctvom svojich prác ukázali, čo pre nich znamená boj proti tejto chorobe. Tiež sme sa zapojili do literárnej súťaže ,,My a vírusy 21. storočia“. Vo forme slohovej práce súťažiaci vyjadrili svoj názor o chorobách či vírusoch. Medzi ocenených sa dostala Bianka Štrebová z III.CM triedy, ktorá dosiahla výborné 5. miesto.
Vzhľadom na súčasnú situáciu sme organizovali besedu pre žiakov prvého ročníka online formou, kde mohli vyjadriť vlastný názor, ako oni vnímajú a chápu posolstvo červenej stužky.
Dúfajme, že v budúcnosti môžeme robiť aktivity prezenčne a nebudú posunuté do online priestoru, lebo aktivita robí vtedy radosť, ak to zažívame na živo spoločne!

Koordinátorka: Mgr. Ing. Misák Adriana