Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

SNP 5
94201 Šurany

V tomto školskom roku sme sa vzhľadom na okolnosti spôsobené pandémiou COVID -19, zapojili v rámci kampane Červené stužky 2020 iba do online BIO-PSY-SOC olympiády.
Našich desať deviatakov sa popri náročnému dištančnému vzdelávaniu v poslednom ročníku na základnej škole poctivo pripravovali na olympiádu. O ich svedomitej príprave svedčia i dosiahnuté výsledky. z desiatich zapojených žiakov patrilo medzi víťazov súťaže osem. Dokonca Alica Rigoóvá /obr. č.1/ dosiahla v rámci Slovenska najvyšší počet bodov vo svojej kategórii.

Mgr. Katarína Veisová