Hodnotiaca správa 2020

Spojená škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok

Kostolné námestie 28
06001 KEŽMAROK

Kampaň „Červené stužky“ prebiehala na našej škole šiesty krát. Aktivity sa konali v termíne od 25.11.2020 do 01.12.2020. Nepriaznivá situácia vo svete nás tento rok pripravila o dve aktivity (Živá červená stužka, Športom za Červené stužky), čo nám bolo veľmi ľúto. V spomínaných aktivitách sa žiaci zúčastňovali najaktívnejšie a najradšej. Vykonané aktivity:
• Triedne akcie - pripomenutie aktivít Červené stužky v našej škole
• Výtvarná súťaž pre ŠZŠ – LOGO pre Červené stužky
• Umiestnenie propagačného plagátu na viditeľnom mieste školy
• Príprava nástenky s informáciami o problematike AIDS
• Premietanie filmu ANJELI – beseda
• Beseda na tému duševné zdravie a závislosti - riešenie praktických úloh
• Beseda na tému obchodovanie s ľuďmi
• Zhotovenie červených stužiek - nosenie vlastnoručne vyrobených červených stužiek (25.11.2020 – 01.12. 2020)

Veríme, že aktivity zamerané na zviditeľňovanie zákernej choroby AIDS dokázali žiakov zaujať a nasmerovať k správnemu postoju a zodpovednosti za vlastné zdravie, život, ako aj zdravie a život druhých ľudí. Ak vykonané aktivity padli na úrodnú pôdu a získané informácie a pocity budú žiaci vedieť zúročiť vo svojom živote, budú nápomocní a empatickí v krízových situáciách, tak úsilie je zmysluplné.
Mgr. Mária Baranová

Mgr. Mária Baranová