Hodnotiaca správa 2020

Spojená škola

Školská 212
92521 Sládkovičovo

Počas kampane, ktorá prebiehala od októbra, si žiaci rozširovali vedomosti o problematike HIV a AIDS prostredníctvom týchto aktivít: prednáška na tému „Posolstvá Červenej stužky“, výtvarná súťaž „Logo pre Červené stužky“ a tvorba nástenky. Dňa 1. decembra si všetci žiaci spolu s pedagógmi pripli na oblečenie stužky červenej farby, farby krvi, života a zároveň symbolu boja proti AIDS a HIV. Tešíme sa na ďalší ročník kampane.

Mgr. Andrea Kostolanská