Hodnotiaca správa 2020

Súkromná ZŠ

Dukelská 33
08701 Giraltovce

Táto akcia začína už v septembri a vrcholí práve 1. decembrom, dňom, ktorý je oficiálne vyhlásený za dňom Červených stužiek. V rámci danej akcie sme mali možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže, či literárnej súťaže. V rámci výtvarníctva sa nám toho roku darilo. Do výtvarnej súťaže Červených stužiek boli zaslané tri práce žiačok. Konečne sme sa dočkali úspechu a úspešnou výherkyňou sa stala Aneta Novotná, ktorej bolo za jej zviditeľnenie loga červenej stužky udelené čestné uznanie. Aj literárna súťaž oslovila niektorých našich žiakov, ktorých 3 práce boli tiež zaslané. Športová akcia sa nekonala kvôli mimoriadnej situácii. Akcia sa žiakom páčila a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu.

PaedDr. Matilda Rozputinská