Hodnotiaca správa 2020

SOŠ automobilová

Moldavská cesta 2
04199 Košice-Juh

Do aktivít organizácie Červené stužky sa naša škola zapája každý rok. Kvôli momentálnej situácii diania na Slovensku sme nestihli so žiakmi urobiť všetky naplánované aktivity. Aj napriek tomu sme jednu z aktivít stihli realizovať. Škola zakúpila DVD s názvom ANJELI. Začiatkom mesiaca október sme prehrávali tento video dokument v jednotlivých triedach. V úvode hodiny sme ich oboznámili s problematikou HIV/AIDS. Následne sme žiakom v triedach prehrali video a po sledovaní sme s nimi viedli diskusiu na tému HIV/AIDS. Diskusia bola veľmi živá, vyvrátili sme rôzne mýty, ktoré súvisia s vnímaním tohto ochorenia a zdôrazňovali sme formy prevencie. Žiakov táto téma zaujala a určite sa na budúci školský rok zapojíme opäť. Je potrebné žiakov s touto témou oboznamovať rúcať presudky, ktoré sú s týmto ochorením spojené. Je potrebné krôčik za krôčikom túto tému otvárať a správne formovať pohľady ľudí na toto ochorenie.

Mgr. Lívia Hrabkovská