Hodnotiaca správa 2020

Špeciálna základná škola

Zvolenská cesta 2396/39
98401 Lučenec

Aj napriek situácii s COVIDOM 19, ktorá je u nás, v školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili do 14.ročníka celoslovenskej kampane s názvom Červené stužky rôznymi aktivitami a samozrejme umiestnením plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole.
V októbri sme sa zapojili svojimi výtvarnými prácami do výtvarnej súťaže s názvom LOGO pre Červené stužky.
Počas mesiaca november 2020 prebiehala aktivita, ktorej podstatou bolo vytvorenie „vlastnej triednej“ červenej stužky, ako symbola boja proti HIV/AIDS.
Ďalej sa uskutočnili Prezentácie ku Kampani, v ktorej boli žiaci informovaní o danej problematike a oboznámení s aktivitami Červených stužiek.
Dňa 30.novembra prebehla beseda s pracovníkom CPPPa P na tému „Závislosť a duševné zdravie“ a „HIV / AIDS“. Následne po besede nasledovala diskusia o daných témach.
Počas mesiaca november prebiehala školská súťaž „O najkrajšieho anjela s červenou stužkou“. Anjel mohol byť ľubovoľnej veľkosti, z ľubovoľného materiálu, ale podmienka bola – anjel musel mať červenú stužku.
V novembri bol premietnutý film s názvom „Obchodovanie s ľuďmi“ a neskôr aj krátka diskusia.
V dňoch 19. a 20.novembra 2020 sa vyrábali červené stužky na hodinách PRV a VYV.
V týždni od 25.novembra do 1.decembra 2020 sa vyrobené červené stužky nosili ako prejav solidarity voči všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo postihnutí chorobou AIDS.
Dňa 1.decembra 2020 sme na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS urobili „Živú“ Červenú stužku, ktorú sme nazvali COVIDOVÁ červená stužka.
Zodpovedná osoba: Mgr.Erika Šoltésová

Mgr.Erika Šoltésová