Hodnotiaca správa 2020

Súkromná spojená škola

Starozagorská 8
04023 Košice-Sídlisko KVP

Dňa 01.12.2020 pripomenuli triedne učiteľky žiakom 5. - 9. ročníka počas on-line vyučovania význam Svetového dňa boja proti AIDS. Žiakom boli vysvetlené pojmy HIV a AIDS, vymenované možnosti prenosu vírusu a poskytnuté informácie týkajúce sa prevencie. Cieľom bolo poskytnutie základných informácií ako súčasť primárnej prevencie.

Andrea Jevická