Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

Školská 531/29
08221 Veľký Šariš

Základná škola, Školská 29, Veľký Šariš v rámci 14. ročníka kampane Červené stužky 2020 uskutočnila tieto aktivity:
- september 2020 - prihlásenie školy do 14. ročníka kampane Červené stužky, plán aktivít, umiestnenie plagátov kampane na nástenkách v priestoroch školy,
- od 21. do 25. septembra 2020 - oboznámenie žiakov špeciálnych tried 6., 7. a 8. ročníka ZŠ so základnými informáciami o HIV/AIDS, o kampani Červené stužky 2020,
- október 2020 - výtvarná súťaž žiakov v tvorbe prác na tému „ Logo pre Červené stužky“ za ZŠ a za špeciálne triedy ZŠ a zaslanie najlepších prác do celoslovenskej výtvarnej súťaže 14. ročníka kampane Červené stužky,
- dňa 2. októbra 2020 bol žiakom špeciálnych tried 6., 7. a 8. ročníka ZŠ premietnutý film o AIDS - Anjeli spojený s následnou diskusiou k tejto problematike,
- od 25. novembra do 1. decembra 2020 - tvorba a nosenie červených stužiek,
- 1. december 2020 - krátka informácia pre žiakov špeciálnych tried ZŠ o aktivitách školy počas 14. ročníka kampane Červené stužky 2020,
- 1. december 2020 - výtvarná práca žiaka našej školy bola ocenená prvým miestom v celoslovenskej výtvarnej súťaži v kampani Červené stužky 2020 v kategórii ŠZŠ,
- dňa 7. decembra 2020 - zaslanie správy o aktivitách pre 14. ročník kampane Červené stužky koordinátorovi celoslovenskej kampane.

PaedDr. Marta Demeterová