Hodnotiaca správa 2020

Základná škola s materskou školou Jelšava

Železničná 245
04916 Jelšava

Aktivity - 2020/2021

ZŠsMŠ Jelšava Železničná 245, 049 16 Jelšava
V školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili do projektu "Červené stužky ".

Naše aktivity:
Žiaci druhého stupňa sa oboznámili s projektom prostredníctvom prezentácií na tému AIDS/HIV. Ďalšia aktivita spočívala v nakreslení plagátu na tému AIDS/HIV. Žiaci čerpali námety na plagáty zo stránky www.cervenestuzky.sk, niektorí žiaci použili vlastné motívy. Následne naša škola zorganizovala výstavu prác žiakov v Mestskej knižnici v Jelšave.
Všetky aktivity sú uverejnené na internetovej stránke našej školy.
Zuzana Michalová


Zuzana Michalová