Hodnotiaca správa 2020

Gymnázium sv. Františka v Žiline

J.M. Hurbana 44
010 01 Žilina

September - október 2020
- vyhlásenie 14. ročníka kampane na webovej stránke školy
- príprava prác pre literárnu a výtvarnú súťaž
- nástenka a propagácie kampane
November
- 24.11.2020 školský online turnaj Čo vieš o červených stužkách - celá škola
December
- 1.12. nosenie červeného trička a červenej stužky v domácom prostredí
- online hodiny a spot kampane cez Edupage
- pomoc so zaslaním propagačného materiálu na školy Slovenska

PhDr. Anna Poláčková