Hodnotiaca správa 2020

Základná škola Rudolfa Jašíka

Obuvnícka 432/23
95801 Partizánske

Červené stužky 2020
Tento rok sme sa zapojili do 14. ročníka kampane cez online hodiny a cez Edupage:

-1.decembra a 2.decembra sme si na jednotlivých online hodinách biológie zdieľali prezentáciu na tému HIV / AIDS so žiakmi 7., 8., 9. ročníka,
-na webovej stránke školy sme informovali všetkých žiakov o kampani Červené stužky prostredníctvom nástenky na portáli Edupage a zverejnili sme stránku www.cervenestuzky.sk,
-pozreli sme film Anjeli – výsledkom sú naše projekty na danú tému „Červené stužky“,
-žiakom sme preposlali cez EduPage materiál „Názory mladých“, sprístupnené na stránke kampane.

Aj takto sme si pripomenuli tento rok Červené stužky.
S pozdravom, Mgr. Drahomíra Hrkotáčová.

Mgr. Drahomíra Hrkotáčová