Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

Nám. L. Novomeského 2
04001 Košice-Staré Mesto

1.12.2020 Svetový deň boja proti AIDS – ČERVENÉ STUŽKY
Do tejto kampane sa zapojila aj naša škola a pripomenula si toto závažné ochorenie pripnutím a nosením červenej stužky. Žiaci sa zapojili aj do výtvarnej súťaže s názvom : LOGO PRE ČERVENÉ STUŽKY. Nakoľko aktuálna situácia nedovolila spropagovať akciu na škole , žiaci pripnutím stužky a uverejnením fotografickej koláže na FB stránke školy pomohli k šíreniu osvety a k upozorneniu na danú problematiku.

Mgr. Iveta Kellemeš