Hodnotiaca správa 2020

ŠZŠ

Tyršova 1
073 01 Sobrance

Do štrnásteho ročníka kampane Červené stužky sa zapojila aj Špeciálna základná škola, Tyršova 1, Sobrance. Aktivity kampane červené stužky na našej škole prebiehali v mesiacoch október - december 2020. V rámci 14. ročníka kampane Červené stužky sa na našej škole realizovali nasledujúce aktivity:
- V mesiaci október 2020 sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pre ŠZŠ „Červené stužky“, kedy žiaci na hodinách výtvarnej výchovy tvorili Logo pre Červené stužky.
- V dňoch 25.11.2020 – 01.12.2020 triedni učitelia spoločne so žiakmi vyrobili červené stužky, ktoré nosili celý týždeň pripnuté na oblečení, na znak solidarity v boji proti AIDS.

Mgr. Mariana Žáčiková