Hodnotiaca správa 2020

Gymnázium A. Einsteina

Einsteinova 35
85203 Bratislava-Petržalka

Správa Kampaň Červené stužky 2020
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

Naša škola sa kampane Červené stužky zúčastnila a uskutočnila tieto aktivity:
1. informovanie všetkých žiakov o kampani Červené stužky prostredníctvom nástenky na portáli Edupage – november
2. na vybraných vyučovacích hodinách premietanie filmu Anjeli – 1.12. – 4.12.
3. ppt prezentácie o HIV/AIDS z ponuky stránky Červené stužky – história AIDS, ppt prednáška Mgr. Chabadovej
4. premietanie animovaného filmu z yuotube kanála HIV/ AIDS: http://www.youtube.com/watch?v=RO8MP3wMvqg
5. test o AIDS – prvý ročník, 4.12.2020
Tieto aktivity boli realizované na online hodinách DIV v prvom a druhom ročníku.

Mgr. Diana Ferenczy