Hodnotiaca správa 2020

Spojená škola Piešťany

Valova 40
92101 Piešťany

Aj tento rok sme si 1.12. pripomenuli medzinárodný deň boja proti HIV. Vo viacerých zložkách našej školy sa konali besedy na danú tému. Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže aj do výroby červených stužiek. Kampaň prebehla aj v špeciálnej MŠ. Červená stužka sa pripája k slovám a skutkom, ktoré dokážu skutočne niečo zmeniť. Tak sme sa aj my pridali k hrdým nositeľom a nositeľkám červenej stužky.

Dovčíková