Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

Široké 141
08237 Široké

Kampaň Červené stužky prebiehala na našej základnej škole Široké 141,08237 Široké za dosť zlých pandemických podmienok. Zo všetkých zvolených aktivít sme sa stihli zapojiť iba do výtvarnej súťaže nakoľko sme od začiatku októbra viac menej stále v preventívnej karanténe. Naši žiaci majú rodičov ktorí buď pracujú v zahraničí alebo ako zdravotnícky personál v "prvej línii". Hoci sme mali pripravené a naplánované aj ďalšie aktivity ako napríklad Online BIO-PSY-SOC Olympiáda či Nosenie čerených stužiek ako symbolu boja proti AIDS, všetko sme museli tento rok oželieť. No červené stužky máme urobené a tak veríme že sa k nim ešte vrátime až skončí toto nepríjemné obdobie pandémie koronavírusu. Od začiatku školského roka 2020/2021 na našej základnej škole pôsobí školská psychologička, takže prednášky týkajúce sa prevencie AIDS/HIV sa u nás určite uskutočnia no nie v stanovenom termíne ako sme si plánovali- november 2020, ale ak nám to pandemická situácia dovolí. Rovnako sme si naplánovali aj stretnutie s odborníkmi z RÚVZ Prešov čo verím že sa tiež podarí. Aby sme však nepôsobili že sa u nás o prevencii AIDS/HIV vôbec nehovorí, nechali sme na stránke školy zavesený článok o prevencii AIDS/HIV ktorý každoročne pripravujeme, aby aj rodičia a deti vedeli o takomto negatívnom fenoméne dnešnej modernej doby. Prajem všetkým usporiadateľom tejto kampane požehnané vianočné sviatky plné zdravia, šťastia, lásky a Božieho milosrdenstva. V novom roku 2021 Vám želám oceán zdravia, more šťastia, jazerá lásky, nekonečnú oblohu pozitívnej energie a verím že keď táto zlá pohroma prehrmí budeme mať možnosť stať sa lepšími ľuďmi než sme teraz

Mgr. Miroslava Zelinková PhD.