Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

Školská 7
90044 Tomášov

V školskom roku 2020/2021 sme sa opäť veľmi radi zapojili do už štrnásteho ročníka kampane Červené stužky zameranej na podporu boja proti AIDS. Žiaci 2. stupňa na etickej výchove riešili problematiku AIDS a na výtvarnej výchove tvorili pohľadnice s danou témou. Na prvom stupni si deti so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami, pripomenuli kampaň boja proti AIDS tým, že prišli do školy oblečení v červenom a vytvorili nádherné „Živé Červené stužky" v každej triede.

Mgr. Ivona Pilinská