Hodnotiaca správa 2020

Špeciálna základna škola - Speciális Alapiskola

Pomlejská cesta 1
93101 Šamorín

Vzhľadom na súčasnú situáciu sme sa rozhodli tento rok pracovať v dvoch skupinách, jedna kreslila obrázok a druhá vyrábala červené stužky a odsledovala film Anjeli, následne debatoval o danej téme. Aktivity prebiehali počas celého vyučovania v daných triedach. Výsledkom sú naše fotografie, a pevné veríme, že si z daného dňa odniesli žiaci čo najviac informácií.

PaedDr.Natalia Luštíková